Persbericht

Motorfiets met waterstoftechnologie een stap dichterbij

Oprichting HySE-vereniging goedgekeurd

De ontwikkeling van waterstoftechnologie voor onder meer motorfietsen gaat de volgende fase in. Het Japanse Ministerie van Economische Zaken, Handel en Industrie heeft namelijk goedkeuring gegeven voor de oprichting van het ​​technologisch onderzoeksorgaan HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology). HySE spant zich onder meer in voor het ontwikkelen van verbrandingsmotoren op waterstof.

In de HySe-samenwerking bundelen Suzuki, Kawasaki, Yamaha en Honda hun kennis. Ook Toyota maakt deel uit van het onderzoekconsortium. Het hoofddoel van de samenwerking is een bijdrage leveren aan een ​​koolstofarme samenleving. Daar is een strategie met meerdere trajecten voor nodig om verschillende vraagstukken in de mobiliteitssector aan te pakken.

Fundamenteel onderzoek

Kenji Komatsu, kandidaat-voorzitter van HySE, zegt: “We zijn zeer verheugd dat we de oprichting van de vereniging nu kunnen aankondigen. Er zijn veel uitdagingen bij de ontwikkeling van motoren op waterstof, maar we hopen dat de activiteiten van de vereniging het fundamentele onderzoek bevorderen om die uitdagingen het hoofd te bieden. We zijn toegewijd om het gebruik van verbrandingsmotoren te behouden waarin onze voorgangers op grote schaal hebben geïnvesteerd.”

Uitdagingen van waterstof

Toepassing van waterstof brengt technische uitdagingen met zich mee, zeker bij gebruik in een verbrandingsmotor. De snelle ontbrandingstijd en een breed ontstekingsspectrum resulteert in een onstabiele verbranding. Ook de beperkte capaciteit van de brandstoftank bij motorfietsen vormt een uitdaging. Binnen HySE zijn kennis en expertise van alle leden waardevol om al deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Technologische ​​blauwdruk

Het doel is om een technologische ​​blauwdruk te realiseren voor een waterstof- aangedreven motor. Ook kijken de onderzoekers naar commerciële aspecten en dus de betaalbaarheid van motoren op waterstof. Alleen dan ontstaat een goede basis om de toepassing van waterstoftechnologie bij motorfietsen in een stroomversnelling te krijgen.

Eigen verantwoordelijkheden

Binnen HySE heeft elk merk zijn eigen onderzoeks- en ontwikkelingsgebieden. Suzuki voert onder meer een deelstudie uit naar de functionaliteit, prestaties en betrouwbaarheid van waterstofmotoren. Andere leden leggen zich toe op het onderzoeken van de vereisten voor een waterstoftanksysteem en waterstoftanks voor kleine voertuigen. Ook wordt gekeken naar de benodigde hulpapparatuur die nodig is voor een veilig brandstoftoevoersysteem van de brandstoftank naar de waterstofinjectoren bij de cilinders.

Waterstofmotoren

Het gebruik van verbrandingsmotoren op waterstof is niet alleen interessant voor kleinere voertuigen, maar ook voor volwaardige personenauto’s. Daarom investeert HySE ook in experimenten, analyses en het daadwerkelijk ontwerpen van grote krachtbronnen op waterstof voor grotere voertuigen. Onder ‘kleine mobiliteit’ vallen niet alleen motorfietsen maar ook minivoertuigen in Japan, kleine vaartuigen, bouwmachines, drones en meer.

Download persbericht en beeldmateriaal