Suzuki *Rhino Club*

Suzuki Rhino Club

SUZUKI RHINO CLUB

Suzuki heeft sinds 2004 met de Stichting Suzuki Rhino Club het natuurbeschermingswerk in het Mkomazi National Park in Tanzania gesteund. Twee ernstig bedreigde diersoorten worden hier in het wild teruggebracht: de zwarte neushoorn en de Afrikaanse wilde hond.

Bedreigde diersoort

De zwarte neushoorn wordt in zijn bestaan ernstig bedreigd. 18 Jaar lang heeft natuurbeschermer Tony Fitzjohn samen met zijn team de zwarte neushoorn weer terug in het wild gebracht in Tanzania. Dat deed hij in Mkomazi National Park, een van de grootste beschermde ecosystemen in Afrika. Begin 2019 is de verantwoordelijkheid voor dit project overgedragen aan Tanzania National Parks.

Stichting Suzuki Rhino Club

Op dit moment buigt de Stichting Suzuki Rhino Club zich over de mogelijke nieuwe sponsordoelen. In verband met de onverwacht snelle overdracht van het project in Mkomazi en de huidige coronacrisis, komt de Stichting Suzuki Rhino Club daar op een later moment op terug.

Duurzame relatie met de rhino

Suzuki heeft vanuit de historie een speciale band met de rhino: de naam is gelinkt aan de 4x4-activiteiten van ons merk. We zijn begaan met het lot van de zwarte neushoorn en dragen heel graag bij aan de activiteiten om de neushoorn een vrij, beter en veilig leven te geven en/of door het vergroten van het bewustzijn bij mensen over de problemen waar dieren mee te maken hebben. Bij haar werkzaamheden wijst de stichting elke vorm van fysiek/emotioneel geweld tegen mens of dier af.

Het Nederlandse Suzuki hoofdkantoor valt onder BV NIMAG en is onderdeel van de Louwman Groep. Naast dat Suzuki zich inzet voor Suzuki Clean Ocean Project en Suzuki Rhino Club heeft Louwman een groepsbreed MVO-beleid. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.