Suzuki Disclaimer

Als je de Suzuki-site bezoekt en raadpleegt, dan ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden, zonder beperkingen of uitzonderingen. Je toegang tot de Suzuki-site is daarom gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Copyright © 2016 B.V. NIMAG, Vianen (hierna te noemen: ‘Suzuki’)

Inhoud

De Suzuki-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van Suzuki. De Suzuki-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Europa te koop. De promotiecampagnes op deze site gelden alleen voor de landen waarnaar in de betreffende campagne specifiek wordt verwezen. Indien voor een promotiecampagne specifieke voorwaarden gelden kunnen deze nagelezen worden in de betreffende actievoorwaarden. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die je bij een erkende Suzuki-dealer kunt vinden.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Suzuki behoudt zich wel het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.Prijzen van Suzuki-producten en -diensten

De prijzen op deze Suzuki-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen (voor zover van toepassing inclusief kosten rijklaar maken). De prijzen stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een erkende Suzuki-dealer. De aankoop van een Suzuki-product en/of -dienst vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele overeenkomst.Gebruik van cookies

Suzuki gebruikt de cookie-technologie om het door jou gevolgde traject naar de Suzuki-site in kaart te brengen. Zo kan Suzuki jouw handelingen op de site registreren. Hierdoor kan Suzuki de Suzuki-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij jouw wensen. Wij verwijzen je graag naar onze cookie-disclaimer. Wil je niet dat Suzuki cookies gebruikt? Dan kun je je browser zo in stellen dat deze geen cookies accepteert, of je waarschuwt als er cookies worden verzonden.Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die je Suzuki via de Suzuki-site toevertrouwt, worden door Suzuki gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren en om jou van dienst te kunnen zijn. 

Wanneer je je registreert, een brochure bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruikmaakt van onze digitale diensten, contact opneemt met Suzuki of op een andere manier gebruikmaakt van de diensten van Suzuki, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Suzuki. 

Suzuki stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Suzuki zal je persoonlijke gegevens echter niet gebruiken om je zonder toestemming berichten of informatie te sturen en ook zal Suzuki je gegevens niet uitwisselen of aan derden verkopen zonder jouw toestemming. 

Je persoonsgegevens kunnen echter wel zonder toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Suzuki worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan de dealer waar u een proefrit wil doen). Dan worden je persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product of de gevraagde dienst). Daarnaast is het mogelijk dat Suzuki op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, zoals de politie.Beveiliging gegevens

Suzuki respecteert de privacy van iedere bezoeker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Suzuki. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Suzuki, voor zover dat noodzakelijk is uit hoofde van hun functie. Suzuki spant zich verder naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Suzuki is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Suzuki.Berichten van gebruikers

Suzuki kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van eventuele berichten van bezoekers van onze website. Suzuki aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de berichten. Suzuki controleert deze berichten niet, maar kan de berichten wel van tijd tot tijd verwijderen of wijzigen zonder opgave van redenen.Copyright

Alle informatie op de Suzuki-site is auteursrechtelijk beschermd. Je mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en je mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzuki.Hyperlinks

De Suzuki-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Suzuki geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Suzuki alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Suzuki wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.Beperkte aansprakelijkheid

Suzuki wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met jouw toegang tot of het gebruik van de Suzuki-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Suzuki-site.Aanpassing van het beleid

Suzuki behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.Inzage en aanpassing gegevens en recht van verzet

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door Suzuki zijn verwerkt en deze gegevens laten aanpassen of verwijderen. Ook kun je aangeven dat je geen informatie over de producten of diensten van Suzuki of gerichte aanbiedingen via e-mail of post (meer) wil ontvangen. Je kunt daarvoor een brief of e-mail sturen aan:

B.V. NIMAG
Postbus 77
4130 EB Vianen

of info@suzuki.nl

Bel voor meer informatie over Suzuki met (0347) 349 749.
Importeur: B.V. NIMAG, Postbus 77, 4130 EB, Vianen.Top
Selecteer model Sluiten
Model en uitvoering Model wijzigen
Model toevoegen
Selecteer een model via de knop hierboven.
Dealer zoeken Dealer wijzigen
Selecteer via deze link een dealer of maak gebruik van de bovenstaande velden.
Datum
Selecteer een gewenste datum.
Tijd
Selecteer een gewenste tijd.
Gegevens
Vul jouw geslacht in.
Vul jouw voornaam in.
Jouw voornaam bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw voornaam bevat meer dan 50 karakters.
Jouw tussenvoegsel bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw tussenvoegsel bevat meer dan 10 karakters.
Vul jouw achternaam in.
Jouw achternaam bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw achternaam bevat meer dan 50 karakters.
Vul jouw e-mailadres in.
Vul een geldig e-mailadres in.
Jouw e-mailadres bevat meer dan 100 karakters.
Vul jouw telefoonnummer in.
Vul een geldig telefoonnummer in.
Jouw opmerkingen bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Sluiten
Selecteer model Annuleren
Selecteer dealer Annuleren
Brochure aanvragen Sluiten
Uw gegevens
Vul jouw geslacht in.
Vul jouw voornaam in.
Jouw voornaam bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw voornaam bevat meer dan 50 karakters.
Jouw tussenvoegsel bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw tussenvoegsel bevat meer dan 10 karakters.
Vul jouw achternaam in.
Jouw achternaam bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw achternaam bevat meer dan 50 karakters.
Vul jouw postcode in.
Vul een geldige postcode in.
Vul jouw huisnummer in.
Alleen nummerieke waardes zijn toegestaan bij huisnummers.
Jouw toevoeging bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Jouw huisnummer en/of toevoeging bevat meer dan 10 karakters.

Geen adres gevonden, vul een correcte postcode en huisnummer in.

Vul een correcte postcode en huisnummer in.

Uw straat bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Uw straat bevat meer dan 100 karakters.

Vul een correcte postcode en huisnummer in.

Uw plaats bestaat niet alleen uit alfanumerieke tekens.
Uw plaats bevat meer dan 100 karakters.
Contact & nieuwsbrief
Locatie / dealer zoeken Dealer wijzigen
Selecteer via deze link een dealer of maak gebruik van de bovenstaande velden.

Vul jouw e-mail en telefoonnummer in

Vul jouw telefoonnummer in.
Vul een geldig telefoonnummer in.
Sluiten

Onze website gebruikt cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en onze website aan te passen aan jouw voorkeuren. Je geeft, als je verder gaat op onze website, toestemming om cookies te plaatsen. Wil je de cookie-instellingen wijzigen? Open cookies-instellingen